Readings for line KD.17.110

L.17.108KD.17.110
On my caple þat hatte caro · of mankynde I toke it
M.17.108KD.17.110
On my capul þat hiȝte Caro . of mankynde I took it .
Cr1.17.108KD.17.110
On my caple that hight Caro , of mankind I toke it
W.17.108KD.17.110
On my Capul þat highte caro . of mankynde I took it
Hm.17.108KD.17.110
on my capul þat hatteþ caro · of mankynde y took yt ·
C.17.108KD.17.110
On my capile that hatte Caro of mankynde I took it
G.18.108KD.17.110
on my caple þat hette caro off mankynd I tooke ytt
O [Not found.]
R.17.98KD.17.110
On my capil þat hatte caro  of man-kende I toke it .
F.13.205KD.17.110
Oon  my capel þat hette caro / of mankyȝnde y it tooke.