Readings for line KD.17.228

L.17.227KD.17.228
Tyl þat lele loue · ligge on hym & blowe
M.17.227KD.17.228
Til þat lele loue ligge on hym and blowe .
Cr1.17.227KD.17.228
Till that lelly loue lygge on hym and blowe ,
W.17.225KD.17.228
Til þat lele loue . ligge on hym and blowe
Hm.17.225KD.17.228
tyl þat lele loue · lyȝe on hym · and blowe ·
C.17.222KD.17.228
Til that lele loue ligge on hym and blowe
G.18.226KD.17.228
tyll þat leele louve lygge on hym & blowe
O [Not found.]
R [Not found.]
F [Not found.]