Readings for line KD.17.312

L.17.314KD.17.312
Euel lyuen & leten nouȝte · til lyf hem forsake
M.17.314KD.17.312
Yuele l.yuen and leten nouȝt . til lif hem forsake
Cr1.17.314KD.17.312
Euil lyue and lyueth , tyll life hem forsake
W.17.311KD.17.312
Yuele lyuen and leten noȝt . til lif hem forsake
Hm.17.311KD.17.312
euyl lyuen and letten nougth · tyl þe lyf hem forsakeþ
C.17.308KD.17.312
yuel lyuen and leten nought · til lif hem forsake
G.18.312KD.17.312
yuvell lyuven & leete noght tyll lyfe theym forsake
O [Not found.]
R.17.268KD.17.312
Euele lyuen and leten nouȝt  til lif hem forsake .
F.13.367KD.17.312
Evele lyven . & leetyn nowht / tyl hem lyf for-sake.