Readings for line KD.17.64

L.17.63KD.17.64
Ac whan he hadde siȝte of þat segge · a-syde he gan hym drawe
M.17.63KD.17.64
Ac whanne he hadde sighte of þat segge . a-side he gan hym drawe
Cr1.17.63KD.17.64
And whan he hadde sight of þat segge , aside he gan hym draw
W.17.63KD.17.64
Ac whan he hadde sighte of þat segge . aside he gan hym drawe
Hm.17.63KD.17.64
ac whan he had sygth of þat segge · a-syde he gan hym drawe
C.17.63KD.17.64
And whan he had sighte of that grome · asyde he gan hym drawe
G.18.63KD.17.64
but when he had syght off þat segge asyde he gan drawe
O.17.63KD.17.64
Ac whanne he hadde siȝt of þat segge  a-syde he gan hym drawe
R.17.52KD.17.64
Ac whan he had siȝthe of þat segge  a-syde he gan hym drawe .
F.13.159KD.17.64
But whan he hadde syght of þat segge / on syde he gan hym drawe.