Readings for line KD.2.39

L.2.40KD.2.39
Domine quis habitabit in tabernaclotabernac[u]lo tuo &c
M.2.40KD.2.39
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo . & cetera .
Cr1.2.40KD.2.39
Domine quis habitabit in Tabernaculo tuo & cetera
W.2.40KD.2.39
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo &c
Hm.2.40KD.2.39
Domine quis habitaubit in tabernaculo tuo ·
C.2.40KD.2.39
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo & cetera
G.3.40KD.2.39
domine quis habitabit In tabernaculo tuo & cetera
O.2.40KD.2.39
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo & cetera
R [Not found.]
F.3.39KD.2.39
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo . & cetera.