Readings for line KD.20.173

L.20.172KD.20.173
Lyf leued þat lechecrafte · lette shulde elde
M.20.172KD.20.173
Lyf leued þat lechecrafte . lette shuolde elde
Cr1.20.171KD.20.173
Lyfe leued that lechecraft let shulde Elde
W.20.172KD.20.173
Lyf leeued þat lechecraft . lette sholde Elde
Hm.20.172KD.20.173
lyf leeuyd þat lechecraft · lette schulde elde ·
C.20.170KD.20.173
lif leued þat lechecraft · lette shulde elde
G.21.170KD.20.173
lyfe leeuved þat lechecrafte / lett shold elde
O.20.170KD.20.173
Lijf leuede þat leche-craft  lette schulde eelde
R.20.147KD.20.173
Lif leuede þat lechecrafte  lette schulde elde .
F.16.173KD.20.173
Lyf be-leevede þat lechecraft / lettyn sholde elde.