Readings for line KD.20.25

L.20.25KD.20.25
For spiritus fortitudinis · forfaiteth ful oft
M.20.25KD.20.25
For Spiritus fortitudinis . forfeteþ ful ofte
Cr1.20.25KD.20.25
For spiritus fortitudinis forfeteth full oft
W.20.25KD.20.25
For Spiritus fortitudinis . forfeteþ ful ofte
Hm.20.25KD.20.25
for spiritus fortitudinis · forfeteþ full ofte
C.20.25KD.20.25
For spiritus fortitudinis forfetes ful ofte
G.21.25KD.20.25
for spiritus fortitudinis sufferethe full ofte
O.20.25KD.20.25
For spiritus fortitudinis  forfeteþ ful ofte
R [Not found.]
F.16.25KD.20.25
But Spiritus Fortitudinis / forfeetythȝ ful often.