Readings for line KD.3.176

L.3.177KD.3.176
Whan ȝe wyten witterly · where þe wronge liggeth
M.3.177KD.3.176
Whanne ȝye wyten witt.erly . where þe wronge liggeth .
Cr1.3.178KD.3.176
Whan ye witten witterlie where the wronge lieth
W.3.177KD.3.176
Whan ye witen witterly . wher þe wrong liggeþ
Hm.3.176KD.3.176
whan ȝe wyten wytterly · where þe wronge lyggeþ
C.3.177KD.3.176
Whan ye witen witerly · wher þe wronge liggeþ
G.4.177KD.3.176
when ye wytt wytterly where the wronge lyggeth
O.3.176KD.3.176
Whanne ȝe witen wittirli  where þe wrong liggeþ
R.3.167KD.3.176
When ȝe witen witterly  where þe wronge lyggeth .
F.4.164KD.3.176
Whan ȝee wetyn wyttyrly / where þe wrong lyggiþ.