Readings for line KD.3.179

L.3.180KD.3.179
Ne depraue þi persone · with a proude herte
M.3.180KD.3.179
Ne depraue þi persone  with a proude herte
Cr1.3.181KD.3.179
Ne depraue thie person with a proude herte
W.3.180KD.3.179
Ne depraue þi persone . wiþ a proud herte
Hm.3.179KD.3.179
ne to praue thy persone · wyth a proude herte
C.3.180KD.3.179
Ne depraue þy persone with a proude herte
G.4.180KD.3.179
ne deprauve thy persone wyth a prouvde herte
O.3.179KD.3.179
Ne depraue þi persoone  wiþ a proude herte
R.3.170KD.3.179
Ne depraue þi persone  with a proude herte .
F.4.167KD.3.179
Ne deprave þy persone / with a prowd herte.