Readings for line KD.3.24

L.3.24KD.3.24
The leste man of here meyne · a motoun of golde
M.3.24KD.3.24
Þe leste man of hire .....mayne  a motoun of golde
Cr1.3.24KD.3.24
The lest man of ther menie , a moton of golde .
W.3.24KD.3.24
The leeste man of hire meynee . a moton of golde
Hm.3.24KD.3.24
the leste man of here meyne · a motoun of golde ·
C.3.24KD.3.24
The leste man of hir meynge · a moton of golde
G.4.24KD.3.24
the leest man off theyr menye a moton off gold
O.3.24KD.3.24
Þe leest man of hir meyne  a motoun of gold
R.3.24KD.3.24
Þe lest man of here meyne  a motoun of goolde .
F.4.25KD.3.24
For þe leeste of here men / hadde a motoun of goolde.