Readings for line KD.3.247

L.3.251KD.3.247
To meyntene mysdoers · Mede þei take
M.3.251KD.3.247
To mainteigne mysdoers  mede þei take
Cr1.3.252KD.3.247
To meynteyne misdoers mede they take .
W.3.251KD.3.247
To mayntene mysdoers . Mede þei take
Hm.3.250KD.3.247
to maynteyne mysdoers · mede they take ·
C.3.251KD.3.247
To meyntene mysdoers · Mede þey take
G.4.251KD.3.247
to meyntegne myssdoers mede they take
O.3.250KD.3.247
To mayntene mysdoers  mede þei taken
R.3.241KD.3.247
To meytene misdoeres  mede þei take .
F.4.237KD.3.247
To Meyntene mysdoerys / Meede þey taken.