Readings for line KD.3.254

L.3.258KD.3.254
Taketh here mede here · as Mathew vs techeth
M.3.258KD.3.254
Taketh here mede here . as mathew vs techeth
Cr1.3.259KD.3.254
Taken her mede here , as Mathew vs teacheth .
W.3.258KD.3.254
Taken hire Mede here . as Mathew vs techeþ
Hm.3.257KD.3.254
take here mede here · as mathewe vs telleth ·
C.3.258KD.3.254
Takes hir mede here · as mathew vs techeþ
G.4.258KD.3.254
taken theyre mede here as mathew ws teychythe
O.3.257KD.3.254
Taken her mede heer  as Matheu vs telliþO.3.257: HmOC2F alone have telliþ in place of techeþ.
R.3.248KD.3.254
Taketh here mede here  as mathew vs techeth .
F.4.244KD.3.254
& þerfore is here Meede / as Seynt Mattheu vs tellyt