Readings for line KD.3.270

L.3.275KD.3.270
Brenne it bere it nouȝte awey · be it neuere so riche
M.3.275KD.3.270
Brenne it bere it nouȝt away  be it neuere so riche .
Cr1.3.276KD.3.270
Brenne it , beare not away , be it neuer so ryche
W.3.275KD.3.270
Bren it . bere it noȝt awey . be it neuer so riche
Hm.3.274KD.3.270
brenne yt bere yt nougth a-way · be yt neuere so ryche
C.3.275KD.3.270
Brenne it bere it nouȝt awey · be it neuere so riche
G.4.275KD.3.270
brenne ytt beyre ytt noght a-way be ytt neuer so ryche
O.3.274KD.3.270
Brenne it . bere it not awey  be it neuere so riche
R.3.265KD.3.270
Brenne it bere it nauȝt a-way  be it neuere so riche .
F.4.261KD.3.270
Brenne yt / bere it nowht a-way / be it neuere so ryche.