Readings for line KD.3.287

L.3.292KD.3.287
Samuel shal sleen hym · and saul shal be blamed
M.3.292KD.3.287
Samuel shal sleen hym . and Saul shal be blamede
Cr1.3.293KD.3.287
Samuel shal slea hem , and Saule shal be blamed
W.3.292KD.3.287
Samuel shal sleen hym . and Saul shal be blamed
Hm.3.291KD.3.287
samuel schall sle hym · and saul schal be blamyd
C.3.292KD.3.287
Samuel schal sleen hym · and saul schal be blamed
G.4.292KD.3.287
samuvell shall sleyne hym & sauvl shalbeshal be blamed
O.3.291KD.3.287
Samuel schal slee hym  & saul schal be blamed
R.3.282KD.3.287
Samuel schal scleen hym  and saul schal be blamed .
F.4.278KD.3.287
For Samvel shal fle[s]le hym / & saul shal be blamed.