Readings for line KD.6.55

L.6.57KD.6.55
I assente bi seynt Iame · seyde þe kniȝte þanne
M.6.57KD.6.55
I assente by seinte Iame . saide þe kniȝte þanne
Cr1.6.57KD.6.55
I assent by saint Iame sayde the knyght thanne
W.6.57KD.6.55
I assente by Seint Iame . seide þe knyȝt þanne
Hm.6.57KD.6.55
I assente by seynte iame · .seyde the knygth thanne ·
C.6.56KD.6.55
I assent by seint Iame · þe knyȝt sayde þanne
G.7.57KD.6.55
I assent by seynt Iame quod the knyght then
O.6.58KD.6.55
I assente bi seyn Iames  þe knyȝt seyde þanne
R.6.57KD.6.55
I assente by seint Iame  seyde þe kniȝt þanne .
F.5.709KD.6.55
I a-sente by seynt Ieme / seyde þe knyght þanne.