Readings for line KD.12.54α

L.12.61KD.12.54α
Date & dabitur vobis &c ·
M.12.61KD.12.54α
Date & dabitur vobis. & cetera .
Cr1.12.61KD.12.54α
Date et dabitur vobis .
W.12.61KD.12.54α
Date & dabitur vobis
Hm.12.61KD.12.54α
Date & dabitur vobis · & cetera ·
C.12.60KD.12.54α
Date & dabitur vobis & cetera
G.13.61KD.12.54α
date et dabitur vobis et cetera ·//
O.12.61KD.12.54α
Date & dabitur vobis & ceteraO.12.61: This line is written in the right margin.
R.12.59KD.12.54α
Date et dabitur vobis  .
F.9.177KD.12.54α
God byddis ȝou do þusF.9.177: The a-verse is unique to F. / date  & dabitur uobis.