Readings for line KD.16.31

L.16.32KD.16.31
Þe flesshe is a fel wynde · and in flourynge tyme
M.16.32KD.16.31
The flessh is a felle wynde and in flourynge tyme
Cr1.16.32KD.16.31
The flesh is a fel wynde , & in flouryng tyme
W.16.32KD.16.31
The flessh is a fel wynd . and in flouryng tyme
Hm.16.32KD.16.31
the flesch is a fel wynd yn flouryng tyme ·
C.16.32KD.16.31
The flessh is a felle wynde · and andand in flouryng tyme
G.17.32KD.16.31
the flesshe ys a fell wynd & yn floweryng tyme
O.16.32KD.16.31
Þe flesch is a felle wijnd  & in flouryng tyme
R.16.31KD.16.31
¶ Þe flesch is a fel wynd  and in flourynge tyme .
F.12.32KD.16.31
Þe fleschȝ is a fel wynd / þat fleeþ in flourynge tyme.