<div1>
<div1>fol. 32r (cont.)I</div1>
<head><add><foreign><hi>Passus <lb/>
octauus</hi>
</foreign>
<note>O.8.000: The heading is divided after <foreign><hi><hi>Passus</hi></hi></foreign>, so that it appears as two lines. Flourishes consisting of two rays with a central tick, arranged vertically, appear at the left and right of the heading.</note></add>
</head>
<l><hi><hi>Þ</hi></hi>vs yrobed in russet  I romede aboute</l>
<l> Al a som<expan>er</expan> sesou<expan>n</expan>  for to seke do<seg>-</seg>wel</l>
<l> And fraynede ful oft  of folk þat I mette</l>
O.8.4KD.8.4
<l> If any wiȝt wiste where  do<seg>-</seg>wel . was at Inne</l>
<milestone>fol. 32vI</milestone>
<l><hi>A</hi>nd what man he myȝte be  of many man I axede</l>
<l><hi>W</hi>as neu<expan>er</expan>e wiȝt as I wente  þat me wisse kouþe<note>O.8.6: OC<hi>2</hi> alone lack the following line attested by all other <hi>B</hi> manuscripts: "Where þis leode lenged lasse ne moore."</note></l>
<l><hi>T</hi>il it be<seg>-</seg>fel on a fryday  two freris I mette</l>
O.8.8KD.8.9
<l><hi>M</hi>ayst<expan>ri</expan>s of þe menouris  men of greet witte</l>
<l><hi>I</hi> haylesede hem heendeli  as I hadde lerned</l>
<l><hi>A</hi>nd preyede <add>hem</add> <foreign>p<expan>ur</expan> charite</foreign>  er þei passeden ferþ<expan>er</expan></l>
<l><hi>I</hi>f þei knewen any cuntre  or coostes as þei wenten<note>O.8.11: OC<hi>2</hi> alone have <hi>as þei wenten</hi>; all other beta witnesses have <hi>as þei wente</hi>.</note></l>
O.8.12KD.8.13
<l><hi>W</hi>here þat . do<seg>-</seg>wel . dwelliþ  doþ me to witen</l>
<l><hi>F</hi>or þei been men of þis moold  þat moost wijlde walken</l>
<l><hi>A</hi>nd knowen cuntrees & courtis  & many kyns places</l>
<l><hi>B</hi>oþe p<expan>ri</expan>nces paleycis  & pore me<expan>n</expan>nys cotes</l>
O.8.16KD.8.17
<l><hi>A</hi>nd do<seg>-</seg>wel & do<seg>-</seg>yuele  where þei dwellen boþe</l>
<l><hi>A</hi>mong<expan>ys</expan> vs quod þe menouris  þat man is dwellynge</l>
<l><hi>A</hi>nd eu<expan>er</expan>e haþ as I hope  & eu<expan>er</expan>e schal her<seg>-</seg>after</l>
<foreign><hi> Cont<expan>ra</expan></hi></foreign>
<l><foreign><hi>C</hi>ont<expan>ra</expan></foreign> quod I as a clerk  & comsede to dispute</l>
<foreign><hi>Sepcies <lb/>
in die <lb/>
cadit <lb/>
iusti</hi>
</foreign>
<note>O.8.20: The rubric is divided after <foreign><hi>sepcies</hi></foreign>, <foreign><hi>die</hi></foreign>, and <foreign><hi>cadit</hi></foreign>, so that it appears as four vertical lines in the right margin opposite ll. 8.20-8.23.</note>
O.8.20KD.8.20α
<l><hi>A</hi>nd seyde hem soþeli  <foreign>sepcies in die cadit iust<expan>us</expan></foreign></l>
<l><hi>S</hi>euene siþes seiþ þe book  synneþ þe riȝtful</l>
<l><hi>A</hi>nd who<seg>-</seg>so synneþ he seyde<note>O.8.22: OC<hi>2</hi>C alone have <hi>he seyde</hi>; variants include <hi>I say</hi> (Cr), <hi>I seide</hi> (WGYLMR), <hi>as y seyde</hi> (Hm), <hi>seide he</hi> (B), and <hi>in doynge he</hi> (F).</note>  doþ yuele as me þinkeþ<note>O.8.22: OC<hi>2</hi> alone lack the following line attested by all other <hi>B</hi> manuscripts: "[That] dowel and do yuele mowe noȝt dwelle togideres."</note></l>
<l><foreign><hi>E</hi>rgo</foreign> he is not alwey  among<expan>ys</expan> ȝow freris</l>
O.8.24KD.8.25
<l><hi>H</hi>e is oþ<expan>er</expan><seg>-</seg>whyle ellis<seg>-</seg>where  to wisse þe peple</l>
<l><hi>I</hi> schal seye þee my sone  seyde þe frere þanne</l>
<l><hi>H</hi>ow seuene siþes þe sadman  on a day synneþ</l>
<l><hi>B</hi>i <orig>aforbisen</orig><reg>a forbisen</reg> quod þe frere  I schal þe fayre schewe</l>
O.8.28KD.8.29
<l><hi>L</hi>atte brynge a man in a boot  a<seg>-</seg>myd þe brode water</l>
<l><hi>Þ</hi>e wijnd & þe water  & þe boot waggynge</l>
<l><hi>M</hi>akeþ a man many tyme  to falle & to stumble<note>O.8.30: OC<hi>2</hi> alone have <hi>stumble</hi>; all other beta witnesses have <hi>stonde</hi>.</note></l>
<l><hi>F</hi>or stonde he neu<expan>er</expan>e so stiffe  he stumbleþ if he meueþ</l>
O.8.32KD.8.33
<l><hi>A</hi>c ȝit is he saaf & sound  & so hym bihoueþ</l>
<l><hi>F</hi>or if he ne arise þe raþ<expan>er</expan>  & rauȝte to þe stere</l>
<l><hi>Þ</hi>e wijnd wolde wiþ þe water  þe boot ou<expan>er</expan>þrowe</l>
<l><hi>A</hi>nd þa<expan>n</expan>ne were his lijf lost  þoruȝ laccheyse of hym<seg>-</seg>seluen</l>
O.8.36KD.8.37
<l><hi>A</hi>nd þus it falliþ quod þe frere  bi folk heer on erþe</l>
<l><hi>Þ</hi>e water is likned to þe werld  þat wanyeþ & waxeþ</l>
<l><hi>Þ</hi>e goodes of þis ground arn lijk  to þe grete wawes</l>
<l><hi>Þ</hi>at as wyndes & wederes  walken aboute</l>
O.8.40KD.8.41
<l><hi>Þ</hi>e boot is likned to oure body  þat brotel is of kynde</l>
<l><hi>Þ</hi>at þoruȝ þe feend & þe flesch  & þe frele werld</l>
<l><hi>S</hi>ynneþ þe sadman  a day seuene siþes</l>
<l><hi>A</hi>c dedli synne doþ he not  for do<seg>-</seg>wel hym kepeþ</l>
<milestone>fol. 33rI</milestone>
O.8.44KD.8.45
<l><hi>A</hi>nd þat is charite þe champiou<expan>n</expan>  cheef help aȝens synne</l>
<l><hi>F</hi>or he strengþede<note>O.8.45: OYCr<hi>1</hi> alone have the preterite form.</note> man to stonde  & steriþ mannys soule</l>
<l><hi>A</hi>nd þouȝ þi body bowe  as boot doþ in þe water</l>
<l><hi>A</hi>y is þi soule saaf  but if þi<seg>-</seg>self wole </l>
O.8.48KD.8.50
<l><hi>D</hi>o a dedli synne  & drenche þi soule</l>
<l><hi>G</hi>od wole suffre wel þi slouþe  if þi<seg>-</seg>self likeþ</l>
<l><hi>F</hi>or he ȝaf þee to ȝersȝyue  to ȝeme wel þiselue</l>
<l><hi>A</hi>nd þat is witt & fre wille  to eu<expan>er</expan>y wiȝt a porciou<expan>n</expan></l>
O.8.52KD.8.54
<l><hi>T</hi>o fleynge foules to fischis  & also to beestis</l>
<l><hi>A</hi>c man haþ moost þ<expan>er</expan>of  & moost is to blame</l>
<l><hi>B</hi>ut if he wirche wel þ<expan>er</expan>wiþ  as do<seg>-</seg>wel hym techeþ</l>
<l><hi>I</hi> haue no kynde knowyng quod I  to conceyue alle ȝoure wordis</l>
O.8.56KD.8.58
<l><hi>A</hi>c if I may lyue & loke  I schal go lerne better</l>
<l><hi>I</hi> bikenne þee crist  þat on þe crosse dyede</l>
<l><hi>A</hi>nd I seyde . þe same  saue ȝow fro meschaunce</l>
<l><hi>A</hi>nd gyue ȝow g<expan>ra</expan>ce on þis ground  goode men to worþe</l>
O.8.60KD.8.62
<l><hi>A</hi>nd þus I wente wyde<seg>-</seg>where  walkynge myn oone</l>
<l><hi>B</hi>i a wylde wildernesse  & bi a wode<seg>-</seg>syde</l>
<l><hi>B</hi>lis of þe bryddis  brouȝte me a<seg>-</seg>slepe</l>
<l><hi>A</hi>nd vndir a lynde vp<seg>-</seg>on a launde  lenede I a stounde</l>
O.8.64KD.8.66
<l><hi>T</hi>o lyþe þe layes  þoo loueli foules maden</l>
<l><hi>M</hi>irþe of her mouþes  made me þ<expan>er</expan>e to slepe</l>
<l><hi>Þ</hi>e m<expan>er</expan>uelousest meteles  mette I<note>O.8.66: YOC<hi>2</hi> alone include <hi>I</hi>.</note> me þa<expan>n</expan>ne</l>
<l><hi>Þ</hi>at eu<expan>er</expan>e dremede wiȝt  in werld as I wene</l>
O.8.68KD.8.70
<l><hi>A</hi> myche man as me þouȝte  & lijk to me<seg>-</seg>selue</l>
<l><hi>C</hi>ome & callede me  bi my kynde name</l>
<l><hi>W</hi>hat art þ<expan>o</expan>u quod I þoo  þat þ<expan>o</expan>u my name knowist</l>
<l><hi>Þ</hi>at þ<expan>o</expan>u wost wel quod he  & no man<note>O.8.71: OC<hi>2</hi> alone have <hi>man</hi> in place of correctly alliterating <hi>wiȝt</hi>.</note> better</l>
O.8.72KD.8.74
<l><hi>W</hi>oot I what þ<expan>o</expan>u art  þouȝt . seyde he þa<expan>n</expan>ne</l>
<l><hi>I</hi> haue sued þee þis seuene ȝer  seyȝ þ<expan>o</expan>u me no raþ<expan>er</expan></l>
<l><hi>A</hi>rt þ<expan>o</expan>u þouȝt . quod I þoo  þ<expan>o</expan>u koudest me wisse</l>
<l><hi>W</hi>here þ<expan>a</expan>t do<seg>-</seg>wel dwelliþ  & do me þat <add>to</add> knowe</l>
O.8.76KD.8.78
<l><hi>D</hi>o<seg>-</seg>wel & do<seg>-</seg>bette & do<seg>-</seg>best <note>O.8.76: OC<hi>2</hi> alone lack <hi>þe</hi> before <hi>þridde</hi>.</note> þridde quod he</l>
<l><hi>A</hi>rn þre fayre v<expan>er</expan>tues  & been not feer to fynde</l>
<l><hi>W</hi>ho<seg>-</seg>so is trewe of his tunge  & of hise two handis</l>
<l><hi>A</hi>nd þoruȝ his labour or hise londes  his lijflode wynneþ</l>
O.8.80KD.8.83
<l><hi>A</hi>nd is tristi of<note>O.8.80: GOC<hi>2</hi> alone lack <hi>his</hi> before <hi>taylyng</hi>.</note> taylyng  takiþ but his owne</l>
<l><hi>A</hi>nd is not drunklew ne dedeynous  do<seg>-</seg>wel hym folewiþ</l>
<l><hi>D</hi>o<seg>-</seg>bette doþ riȝt þus  & he doþ mych more</l>
<milestone>fol. 33vI</milestone>
<l><hi>H</hi>e is as lowe as a lombe  & louelich of speche</l>
O.8.84KD.8.87
<l><hi>A</hi>nd helpiþ alle men  after þat hem nediþ</l>
<l><hi>Þ</hi>e baggys & þe bigyrdeles  he haþ to<seg>-</seg>broke hem alle</l>
<l><hi>Þ</hi>at þe erle auar<add>o</add>us  helde . & hise eyris</l>
<l><hi>A</hi>nd þus <add>wiþ</add> ma<expan>m</expan>monaes money  he haþ maad hym free<expan>n</expan>dis</l>
O.8.88KD.8.91
<l><hi>A</hi>nd is runne to religiou<expan>n</expan>  & haþ rendrid þe bible</l>
<l><hi>A</hi>nd prechede to þe peple seynt poulis wordis</l>
<l><foreign><hi>L</hi>ibent<expan>er</expan> suffert<expan>is</expan> insipie<expan>n</expan>tes cu<expan>m</expan> sitis ip<expan>s</expan>i sapientes</foreign></l>
<l><hi>A</hi>nd suffren<note>O.7.91: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>suffren</hi>; most other <hi>B</hi> manuscripts have <hi>suffreþ</hi>.</note> þe vnwyse  wiþ ȝow for to libbe</l>
O.8.92KD.8.95
<l><hi>A</hi>nd wiþ glad wille doon he<expan>m</expan> good  for so god ȝow hotiþ</l>
<hi>Do<seg>-</seg>best</hi>
<l><hi>D</hi>o<seg>-</seg>best is aboue hem<note>O.8.93: OC<hi>2</hi>F alone include <hi>hem</hi>.</note> boþe  & bereþ a bischoppis croos </l>
<l><hi>I</hi>s hoked on þat oon eende  to hale men fro helle</l>
<l><hi>A</hi> pyke is on þe potent  to pilte<note>O.8.95: OC<hi>2</hi> alone have <hi>pilte</hi>. Variants include <hi>pulte</hi> (L), <hi>pelte</hi> (R), <hi>pul</hi> (Cr), <hi>pulle</hi> (Y), <hi>pytten</hi> (F), <hi>putte</hi> (WHmBM), <hi>pute</hi> (C), and <hi>put</hi> (G); Kane and Donaldson emend to <hi>punge</hi>. The form <hi>pilte</hi> is defined by the <title>MED</title> as "to thrust, push, strike"; <hi>pulte</hi> and <hi>pelte</hi> are listed as variants. The form <hi>pungen</hi> is listed as a variant of <hi>pingen</hi>, "to push (a door), batter; shove," "to pierce or stab." Skeat (Vol. II, 419) notes that the word's literal meaning is "goad."</note> adou<expan>n</expan> þe wikkide</l>
O.8.96KD.8.99
<l><hi>Þ</hi>at wayten any wikkidnesse  do<seg>-</seg>wel to tene</l>
<l><hi>A</hi>nd do<seg>-</seg>wel & do<seg>-</seg>bette  among<expan>ys</expan> hem ordeyneden<note>O.8.97: O alone has <hi>ordeyneden</hi>; variants include <hi>han ordeyned</hi> (WHmCr), <hi>ordeyned</hi> (YGC<hi>2</hi>CLMR), and <hi>ordeyneþ</hi> (B).</note></l>
<l><hi>T</hi>o crowne oon to be kyng  to rulen hem boþe</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t if do<seg>-</seg>wel or do<seg>-</seg>bette  doþ<note>O.8.99: A solidus/punctus above the word and a caret/punctus in the left margin indicate deletion of <hi>doþ</hi>, but no substitute is supplied. OC<hi>2</hi> alone have <hi>doþ</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have the preterite.</note> aȝens do<seg>-</seg>best</l>
O.8.100KD.8.104
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne schal þe kyng come  & casten hem in Irnes</l>
<l><hi>A</hi>nd but if do<seg>-</seg>best bidde for hem  þei be þere for eu<expan>er</expan>e</l>
<l><hi>Þ</hi>us do<seg>-</seg>wel & do<seg>-</seg>bette  & do<seg>-</seg>best þe þridde</l>
<l><hi>C</hi>rowneden<note>O.8.103: O alone has the form <hi>crowneden</hi>; all other beta witnesses have <hi>crouned</hi>.</note> oon to be kyng  to kepen hem alle</l>
O.8.104KD.8.109
<l><hi>A</hi>nd to rule þi<note>O.8.104: OC<hi>2</hi> alone have <hi>þi</hi> in place of <hi>(al) þe</hi>.</note> rewme  bi her þre wittis</l>
<l><hi>A</hi>nd noon oþ<expan>er</expan><seg>-</seg>wyse but as þei þre assenteden<note>O.8.105: O alone has <hi>assenteden</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>assented</hi>.</note></l>
<l><hi>I</hi> þankede þouȝt þoo  þ<expan>a</expan>t he me þus tauȝte</l>
<l><hi>A</hi>c ȝit saueriþ me not þi seggyng  I coueyte to lerne</l>
O.8.108KD.8.114
<l><hi>H</hi>ow do<seg>-</seg>wel . do<seg>-</seg>bette & do<seg>-</seg>best  doon among<expan>ys</expan> þe peple</l>
<l><hi>B</hi>ut witt kun wisse þee quod þouȝt  where þoo þre dwellen</l>
<l><hi>E</hi>llis woot I noon þat can  þat now is a<seg>-</seg>lyue</l>
<l><hi>Þ</hi>ouȝt & I þus  þre dayes ȝeden</l>
O.8.112KD.8.118
<l><hi>D</hi>isputynge vp<seg>-</seg>on do<seg>-</seg>wel  day after oþer</l>
<l><hi>A</hi>nd er we weren ywar<note>O.8.113: O alone has <hi>weren ywar</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>were war</hi>.</note>  wiþ witt gonne I<note>O.8.113: OC<hi>2</hi> alone have <hi>I</hi> in place of <hi>we</hi>.</note> mete</l>
<l><hi>H</hi>e was longe & lene  liche to noon oþ<expan>er</expan></l>
<l><hi>W</hi>as no pride on his app<expan>ar</expan>ayle  ne pouerte neyþ<expan>er</expan></l>
O.8.116KD.8.122
<l><hi>S</hi>ad of his semblaunt  & of softe chere</l>
<l><hi>I</hi> durste meue no mat<expan>er</expan>e  to make hym to iangle</l>
<l><hi>B</hi>ut as I bade þouȝt þoo  be mene bitwene</l>
<l><hi>A</hi>nd putte forþ sum purpos  to prouen hise wittis</l>
O.8.120KD.8.126
<l><hi>W</hi>hat was do<seg>-</seg>wel fro do<seg>-</seg>bette  & do<seg>-</seg>best fram hem boþe</l>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne þouȝt in þat tyme  seyde þeise wordis</l>
<milestone>fol. 34rI</milestone>
<l> Where do<seg>-</seg>wel . do<seg>-</seg>bette . & do<seg>-</seg>best  been in londe</l>
<l> Heer is wille wolde wite  if witt kouþe teche hym</l>
O.8.124KD.8.130
<l> And wheþ<expan>er</expan> he be man or wo<expan>m</expan>man  þis man wolde asspye</l>
<l> And worche as þei þre wolden<note>O.8.125: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>wolden</hi> in place of <hi>wolde</hi>.</note>  þis is his entent</l>
</div1>
MED