<div1>
<div1>fol. 9v (cont.)I</div1>
<head><add><foreign><hi>Passus <lb/>
tertius</hi>
</foreign>
</add>
<note>O.3.000: The heading is divided after <foreign><hi><hi>Passus</hi></hi></foreign>, so that it appears as two lines.</note></head>
n
<l><hi><hi>N</hi></hi>Ow is Mede þe mayde  & no mo of hem alle</l>
<foreign>pass<expan>us</expan> 3<expan>us</expan> de visione</foreign><note>The guide words are divided after <foreign><hi>de</hi></foreign>, so that they appear as two lines.</note>
<l> Wiþ bedellis & baylis  brouȝt bifore þe kyng</l>
<l> Þe kyng callede a clerk can I not his name</l>
O.3.4KD.3.4
<l> To take mede þe mayde  & make hir at ese</l>
<l> I schal assaye hir my<seg>-</seg>self  & soþelich appose</l>
<l> What man of þis molde  þat hir were leuest</l>
<l> And if sche worche bi my witt  & my wille folewe</l>
O.3.8KD.3.8
<l> I wole forgyue hir þis gylt  so me god helpe</l>
<l> ¶ Curteyslich þe Clerk þa<expan>n</expan>ne  as þe kyng hyȝte</l>
<l> Toke Mede bi þe myddil  & brouȝte hir i<expan>n</expan><note>O.3.10: OC<hi>2</hi> alone have <hi>in</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>into</hi>.</note> chaumbre</l>
<l> And þere was <add>myrþe</add> & mynystralcie  Mede to plese</l>
O.3.12KD.3.12
<l> Þei þat wonyen i<expan>n</expan> westmynstre  worschipede<expan>n</expan> hir alle</l>
<milestone>fol. 10rI</milestone>
<l><hi>I</hi>entilich wiþ ioye  þe iustises comen<note>O.3.13: OC<hi>2</hi> alone have <hi>comen</hi>; variants incude <hi>some</hi> (Hm<hi>2</hi>Cr<hi>1</hi>C), <hi>sone</hi> (B), <hi>came</hi> (Cr<hi>23</hi>G), <hi>þan</hi> (H), <hi>manye</hi> (F), and <hi>somme</hi> (WHmYLMR).</note></l>
<l><hi>B</hi>uskede hem to þe boure  þere þe bryde dwellide</l>
<l><hi>T</hi>o cou<expan>n</expan>forte hir kyndeli  bi clergise leue</l>
O.3.16KD.3.16
<l><hi>A</hi>nd seyde morne þ<expan>o</expan>u not Mede  ne make þ<expan>o</expan>u no sorwe</l>
<l><hi>F</hi>or we wissen<note>O.3.17: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>wissen</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>wisse</hi>.</note> þe kyng  & þi weye schapen<note>O.3.17: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>schapen</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>shape</hi>.</note></l>
<l><hi>T</hi>o be weddid at þi wille  & where þee leue likiþ</l>
<l><hi>F</hi>or al concience cast  or craft as I trowe</l>
O.3.20KD.3.20
<l><hi>M</hi>ildelich þa<expan>n</expan>ne Mede<note>O.3.20: OC<hi>2</hi> alone transpose <hi>Mede þa<expan>n</expan>ne</hi>.</note>  m<expan>er</expan>cyede hem alle </l>
<l><hi>O</hi>f her greet goodnesse  & gaf hem ichon </l>
<l><hi>C</hi>oupis of clene gold  & cuppes of syluer</l>
<l><hi>R</hi>yngys wiþ rubies  & richesses many</l>
O.3.24KD.3.24
<l><hi>Þ</hi>e leest man of hir meyne  a motou<expan>n</expan> of gold</l>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne lauȝten<note>O.3.25: O alone has the form <hi>lauȝten</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>lauȝte</hi>.</note> þei leue  þeise lordis at Mede</l>
<hi><hi>C</hi>lerkis</hi>
<l><hi>W</hi>iþ þat comen clerkis  to cou<expan>n</expan>forte hir þe same </l>
<l><hi>A</hi>nd beden hir be bliþe  for we been þine owne</l>
O.3.28KD.3.28
<l><hi>F</hi>or to wirche þi wille  þe while þ<expan>o</expan>u myȝte laste</l>
<l><hi>H</hi>eendelich sche þa<expan>n</expan>ne  bihyȝte hem þe same</l>
<l><hi>T</hi>o loue hem lelli  & lordis to make</l>
<l><note>O.3.31: OC<hi>2</hi>F alone lack a conjunction at the beginning of this line; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>And</hi>.</note><hi>I</hi>n þe consistorie at court  do calle ȝoure name<note>O.3.31: OC<hi>2</hi>F alone have the singular form.</note></l>
O.3.32KD.3.32
<l><hi>S</hi>chal no lewidnesse lette  þe lede þat I loue</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t he ne worþ first auau<expan>n</expan>ced  for I am biknowen</l>
<l><hi>Þ</hi>ere ku<expan>n</expan>nynge clerkis  schul clokke bihynde</l>
<hi><hi>C</hi>onfesso<expan>ur</expan>s</hi>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne come þ<expan>er</expan>e a confessour  coped as a frere </l>
O.3.36KD.3.36
<l><hi>T</hi>o Mede þe mayde  he medelede<note>O.3.36: OC<hi>2</hi> alone have <hi>he medelede</hi>; variants include <hi>he melled</hi> (CCrBLMRH), <hi>& meelyd</hi> (F), <hi>he medled</hi> (Y), <hi>he mened</hi> (WHmHm<hi>2</hi>), and <hi>he mouthed</hi> (G).</note> þeise wordis</l>
<hi><hi>H</hi>ow freris <lb/>
schryue<expan>n</expan> folk</hi>
<note>O.3.37: The rubric is divided after <hi>freris</hi>, so that it appears as two lines.</note>
<l><hi>A</hi>nd seyde ful softelich  in schrift as it were </l>
<l><hi>Þ</hi>ouȝ lewid men & lered men<note>O.3.38: The original reads <hi> lered men & lewid men</hi>; a double solidus above both <hi>lered</hi> and <hi>lewid</hi> indicates transposition.</note>  hadde<expan>n</expan> leyn bi þee boþe</l>
<l><hi>A</hi>nd falsnesse hadde I<seg>-</seg>foulid<note>O.3.39: OCr<hi>3</hi>C<hi>2</hi> alone have <hi>I-foulid</hi>; variants include <hi>folwed</hi> (YGM), <hi>yfouloed</hi> (Cr<hi>2</hi>), <hi>fowled</hi> (HmHm<hi>2</hi>H), <hi>defoulyd</hi> (F), and <hi>yfolwed</hi> (WGBLR).</note> þee  al þi<add>s</add> fifti wynter </l>
O.3.40KD.3.40
<l><hi>I</hi> schal assoyle þe my<seg>-</seg>self  for a seem of wheete</l>
<l><hi>A</hi>nd also be þi bede<seg>-</seg>man  & bere wel þi message</l>
<l><hi>A</hi>mongys knyȝtis & clerkis  concience to turne</l>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne Mede for hir mysdedis  to þat man knelede</l>
O.3.44KD.3.44
<l><hi>A</hi>nd schroue hir of hir schrewidnesse  schameles I trowe</l>
<l><hi>T</hi>olde hym a tale  & toke hym a noble</l>
<l><hi>F</hi>or to be hir bedeman  & hir brocour als</l>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne he assoylede hir soone  & siþen he seyde</l>
O.3.48KD.3.48
<l><hi>W</hi>e han a wyndow i<expan>n</expan> wirchyng  wil sitten vs ful hye</l>
<l><hi>W</hi>oldist þ<expan>o</expan>u glase þat gable  & graue þ<expan>er</expan><seg>-</seg>i<expan>n</expan>ne þi name</l>
<l><hi>S</hi>iker schulde þi soule be  heuene to haue</l>
<l><hi>W</hi>iste I þat quod þat wo<expan>m</expan>man  I wolde not spare</l>
<milestone>fol. 10vI</milestone>
O.3.52KD.3.52
<l><hi>F</hi>or to be ȝoure <add>freend</add> frere  & fayle ȝow neu<expan>er</expan>e</l>
<l><hi>W</hi>hyle ȝe louen lordis  þat leccherie haunten</l>
<l><hi>A</hi>nd lakken not ladyes  þat louen wel þe same</l>
<l><hi>I</hi>t is a frelete of flesch  ȝe fynden it in bokis</l>
O.3.56KD.3.56
<l><hi>A</hi>nd a cours of kynde  wher<seg>-</seg>of we comen alle</l>
<l><hi>W</hi>ho<seg>-</seg>so may scape þe sclaundre  þe scaþe is soone amendid</l>
<l><hi>I</hi>t is sy<expan>n</expan>ne of þe seuene  is<note>O.3.58: OC<hi>2</hi> alone repeat <hi>is</hi>.</note> sonnest releced</l>
<l><hi>H</hi>aue m<expan>er</expan>cy quod Mede  of men þat it haunten</l>
O.3.60KD.3.60
<l><hi>A</hi>nd I schal keu<expan>er</expan>e ȝoure kirke  & ȝoure cloystre do make<note>O.3.60: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>do make</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>do maken</hi>.</note></l>
<l><hi>W</hi>owes do whyten  & wyndowes glasyen</l>
<l><hi>D</hi>o peynten & purtreye  & paye for þe makyng</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t euery segge schal seye  I am sister of ȝoure hous</l>
O.3.64KD.3.64
<l><hi>A</hi>c god to alle goode folk  sich grauyng defendiþ</l>
<l><hi>T</hi>o writen in wyndowes  of her wel<seg>-</seg>dedis</l>
<l><hi>O</hi>n auenture pride be peyntid þere  & pompe<note>O.3.66: The letter <p> is rewritten above the line, perhaps in hand 3, apparently because <p> in <hi>pompe</hi> is spoiled by an inkblot.</note> of þe world</l>
<l><hi>F</hi>or crist knowiþ þi co<expan>n</expan>cience  & þi kynde wille</l>
O.3.68KD.3.68
<l><hi>A</hi>nd þi cost & þi coueytise  & who þe catel ouȝte</l>
<l><hi>F</hi>or<seg>-</seg>þi I lere ȝow lordis  leueþ siche werkis</l>
<l><hi>T</hi>o writen in wyndowis  of ȝoure wel<seg>-</seg>dedis</l>
<l><hi>O</hi>r to greden after goddis men  wha<expan>n</expan>ne ȝe delen doles</l>
O.3.72KD.3.72
<l><hi>O</hi>n auenture ȝe han ȝoure hyre heer  & ȝoure heuene als</l>
<l><foreign><hi><hi>N</hi>esciat sinist<expan>ra</expan> quid faciat dextra</hi></foreign></l>
<l><hi>L</hi>ate not þi lift half  late no<note>O.3.74: OL alone have <hi>no</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>ne</hi>.</note> raþe </l>
<l><hi>W</hi>ite what <add>þou</add> worchest  wiþ þi riȝt syde</l>
O.3.76KD.3.75
<l><hi>A</hi>nd<note>O.3.76: OC<hi>2</hi> alone have <hi>And</hi> in place of <hi>For</hi>.</note> þus bit þe gospel  goode men do her almesse</l>
<l><hi>M</hi>eires & maystres<note>O.3.77: OCr<hi>23</hi>C<hi>2</hi> alone have <hi>maystres</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>Maceres</hi>.</note>  þat menes been bitwene </l>
<l><hi>Þ</hi>e kyng & þe comunes<note>O.3.78: OGC<hi>2</hi>F alone have the plural form.</note>  to kepe wel<note>O.3.78: OC<hi>2</hi>F alone include <hi>wel</hi>.</note> þe lawes</l>
<l><hi>T</hi>o punyschen on pyleries  & pynynge stoolis</l>
O.3.80KD.3.79
<l><hi>B</hi>reusters & bakesters  bochers & cokis</l>
<l><hi>F</hi>or þeise arn men on þis molde  þat moost harm worchen</l>
<l><hi>T</hi>o þe pore peple  þat p<expan>ar</expan>celmele biggen</l>
<l><hi>F</hi>or þei punyschen<note>O.3.83: OC<hi>2</hi> alone have <hi>punyschen</hi> in place of <hi>(en)poisone</hi>.</note> þe peple  p<expan>ri</expan>ueylich & ofte</l>
O.3.84KD.3.83
<l><hi>Þ</hi>ei richen þoruȝ regraterie  & rentis hem biggen</l>
<l><hi>W</hi>iþ þat þe pore peple  schulde putte i<expan>n</expan> her wombe</l>
<l><hi>F</hi>or toke þei on truli  þei tymbreden not<note>O.3.86: OC<hi>2</hi> alone have <hi>tymbreden not</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>tymbred nouȝt</hi>.</note> so hye</l>
<l><hi>N</hi>e bouȝte noon burgages  be ȝe ful certeyn</l>
O.3.88KD.3.87
<l><hi>A</hi>c Mede þe mayde  þe Meir haþ bisouȝt</l>
<hi>Meyres</hi> .
<l><hi>O</hi>f alle siche sellers  syluer to take </l>
<l><hi>O</hi>r p<expan>re</expan>sentes wiþ<seg>-</seg>oute pens  as peces of syluer</l>
<milestone>fol. 11rI</milestone>
<l><hi>R</hi>yngys or oþ<expan>er</expan> richesse  þe regrateris to mayntene</l>
O.3.92KD.3.91
<l><hi>F</hi>or my loue quod þat lady  loue hem ichone</l>
<l><hi>A</hi>nd suffre hem to selle  sumdel aȝeyn resou<expan>n</expan></l>
<l><hi>S</hi>alomon þe sage  a s<expan>er</expan>mou<expan>n</expan> he made</l>
<l><hi>F</hi>or to amende Meyris  & men þat kepen lawes</l>
O.3.96KD.3.95
<l><hi>A</hi>nd tolde hem þis teme  þat I telle þenke</l>
<l><foreign><hi><hi>I</hi>gnis deuorbit<note>O.3.97: OC<hi>2</hi> alone have <hi>deuorbit</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>deuorabit</hi>.</note> tabernac<expan>u</expan>la<expan>m</expan> eo<expan>rum</expan> q<expan>ui</expan> libent<expan>er</expan> accipiu<expan>n</expan>t mun<expan>er</expan>a & c<expan>etera</expan></hi></foreign><note>O.3.97: OC<hi>2</hi>H alone lack the following line attested by all other <hi>B</hi> manuscripts: "Among þise lettrede l[or]des þis latyn [amounteþ]."</note></l>
<l><hi>Þ</hi>at is<note>O.3.98: OC<hi>2</hi> alone include <hi>is</hi>.</note> . fijr schal falle & bre<expan>n</expan>ne  al to bloo askes</l>
<l><hi>Þ</hi>e housis & þe homes  of hem þat desyren </l>
O.3.100KD.3.100
<l><hi>Ȝ</hi>iftis or ȝeresyues  bi cause of her offices</l>
<l><hi>Þ</hi>e kyng fro cou<expan>n</expan>ceyl cam  & callede aft<expan>er</expan> Mede</l>
<l><hi>A</hi>nd ofsente hir als swyþe  wiþ s<expan>er</expan>geauntis manye</l>
<l><hi>Þ</hi>at brouȝten hir to boure  wiþ blis & wiþ ioye</l>
O.3.104KD.3.104
<l><hi>C</hi>urteyselich þe kyng þa<expan>n</expan>ne  comsede to telle</l>
<l><hi>T</hi>o Mede þe mayde  melleþ þeise wordis</l>
<l><hi>V</hi>nwittili wo<expan>m</expan>man  wrouȝt hast þow ofte</l>
<l><hi>A</hi>c wers wrouȝtist þ<expan>o</expan>u neu<expan>er</expan>e  þan þoo þ<expan>o</expan>u fals toke<note>O.3.107: A dash followed by double virgules appears in the right margin, in ink too faint for the hand to be identified.</note></l>
O.3.108KD.3.108
<l><hi>B</hi>ut I forgyue þee <add>þis<note>O.3.108: OC<hi>2</hi> alone have <hi>þis</hi> in place of <hi>þat</hi>.</note></add> gylt  & graunte þee my grace</l>
<l><hi>H</hi>ennys to þ<del>i</del><add>y<note>O.3.109: This revision of <hi>þi</hi> to <hi>þy</hi> is odd. The corrected form appears only here.</note></add> deþ<seg>-</seg>day  do so no more</l>
<l><hi>I</hi> haue a knyȝt co<expan>n</expan>cience  cam late fro biȝonde</l>
<l><hi>I</hi>f he wilneþ þee to wijf  wilt þow hym haue</l>
O.3.112KD.3.112
<l><hi>Ȝ</hi>he lord quod þat lady  lord forbede ellis</l>
<l><hi>B</hi>ut I be holly at ȝoure heest  latte hange me soone</l>
<l><sic><hi>A</hi>n</sic><corr>An[d]</corr><note>O.3.114: Although <hi>an</hi> is recorded by the <title>MED</title> as a variant form of <hi>and</hi>, it is not used elsewhere by this scribe and appears to be an error.</note> þa<expan>n</expan>ne was co<expan>n</expan>cience called  to come & apere</l>
<l><hi>B</hi>ifore þe kyng & his cou<expan>n</expan>ceil  as clerkis & oþ<expan>er</expan>e .</l>
O.3.116KD.3.116
<l><hi>K</hi>nelynge concience  to þe kyng lowtede</l>
<l><hi>T</hi>o wite what his wille were  & what he do schulde</l>
<l><hi>W</hi>ilt þ<expan>o</expan>u wedde þis wo<expan>m</expan>man  quod þe kyng . If I wole assente</l>
<l><hi>F</hi>or sche is fayn of þi felawschip  for to be þi make</l>
<hi>Concience</hi>
O.3.120KD.3.120
<l><hi>Q</hi>uod Concience to þe kyng  crist it me forbede </l>
<l><hi>E</hi>r I wedde sich a / wijf  woo me be<seg>-</seg>tyde</l>
<l><hi>F</hi>or sche is frele of hir feiþ  fikel of hir speche</l>
<l><hi>A</hi>nd makiþ men mysdo  many score tymes</l>
O.3.124KD.3.124
<l><hi>T</hi>rust of hir tresore  treyeþ ful many</l>
<l><hi>W</hi>yues & wydewes  wantownesse sche techeþ</l>
<l><hi>A</hi>nd lereþ hem leccherie  þat louen hir ȝiftis</l>
<l><hi>Ȝ</hi>oure fadir<note>O.3.127: OC<hi>2</hi> alone lack the subject pronoun here; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>sche</hi>.</note> felde  þoruȝ fals biheest</l>
O.3.128KD.3.128
<l><hi>A</hi>nd haþ a<seg>-</seg>poysowned popes  & peyrid holy chirche</l>
<l><hi><hi>I</hi></hi>s not a better bawde  bi hym þat me made .</l>
<milestone>fol. 11vI</milestone>
<l><hi>B</hi>itwene heuene & Helle<note>O.3.130: The ascender of the <H> in <hi>Helle</hi> is about two lines in height and decorated with bars.</note>  in erþe þouȝ men souȝten<note>O.3.130: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>souȝten</hi> in place of <hi>souȝte</hi>.</note></l>
<l><hi>F</hi>or sche is fikil<note>O.3.131: OC<hi>2</hi> alone have <hi>fikil</hi> in place of <hi>tikil</hi>.</note> of hir tayl  tale<seg>-</seg>wijs of hir tunge</l>
O.3.132KD.3.132
<l><hi>A</hi>s comune as a cartewey  to ich a knaue þat walkiþ</l>
<l><hi>T</hi>o monkys . to mynystralis  to meseles in heggis</l>
<l><hi>S</hi>isouris & sumpnouris  siche men hir preysen</l>
<l><hi>S</hi>chirreues of schires  weren schent . if sche nere</l>
O.3.136KD.3.136
<l><hi>F</hi>or sche dooþ men lese her lond  & her lijf boþe</l>
<l><hi>S</hi>che leteþ passe p<expan>ri</expan>souneris  & payeþ for hem ofte</l>
<l><hi>A</hi>nd gyueþ þe gayleris gold  & grotes to<seg>-</seg>gyderis</l>
<l><hi>T</hi>o vnfetere þe fals  flee where hym likiþ</l>
O.3.140KD.3.140
<l><hi>A</hi>nd takiþ þe trewe bi þe top  & tieþ hym faste</l>
<l><hi>A</hi>nd hangeþ hym for hatered  þat harm dide neu<expan>er</expan>e</l>
<l><hi>T</hi>o be cursid in co<expan>n</expan>sistorie  sche countiþ not a rische</l>
<l><hi>F</hi>or sche copiþ þe comyssarie  & coteþ hise clerkis</l>
O.3.144KD.3.144
<l><hi>S</hi>che <add>is</add> assoylid as soone  as hir<seg>-</seg>self likiþ</l>
<l><hi>A</hi>nd may nyȝ as myche do  in a moneþ ones</l>
<l><hi>A</hi>s oure<note>O.3.146: OC<hi>2</hi> alone have <hi>oure</hi> in place of <hi>ȝoure</hi> (i.e., the king's).</note> secret seel  in sixe score dayes</l>
<l><hi>F</hi>or sche is pryue wiþ þe pope  prouysouris it knowen</l>
O.3.148KD.3.148
<l><hi>F</hi>or sire symonye & hir<seg>-</seg>self  seleþ her bullis</l>
<l><hi>S</hi>che blessiþ þeise bischoppis  þouȝ þei been lewide</l>
<l><hi>P</hi>rouendreþ p<expan>er</expan>sounes  & preestes maynteneþ</l>
<l><hi>T</hi>o haue le<expan>m</expan>mans & lotebies  alle her lijf<seg>-</seg>dayes</l>
O.3.152KD.3.152
<l><hi>A</hi>nd bryngen forþ barnes  aȝeyn forboden lawes</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>er</expan>e sche is wel wiþ þe kyng  woo is þe rewme</l>
<l><hi>F</hi>or sche is fauerable to þe fals  & fouliþ truþe ofte</l>
<l><hi>B</hi>i <expan>iesus</expan> wiþ hir Iuelis  ȝoure iustises sche scheendiþ</l>
O.3.156KD.3.156
<l><hi>A</hi>nd lyeþ aȝeyn þe lawe  & lettiþ hym þe gate</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t feiþ may not haue his forþ  hir floreynes goon so þikke</l>
<l><hi>S</hi>che lediþ þe lawe as hir liste  & loue<seg>-</seg>dayes makiþ</l>
<l><hi>A</hi>nd dooþ men lese þoruȝ hir loue  þat lawe myȝte wynne</l>
O.3.160KD.3.160
<l><hi>Þ</hi>e mase for a mene man  þouȝ he moote heer<note>O.3.160: YOC<hi>2</hi> alone have <hi>moote heer</hi>; variants include <hi>moote</hi> (GF), <hi>mote hire</hi> (WCBLMR), <hi>mote hure</hi> (Hm), <hi>mote her</hi> (Cr), and <hi>mote with hyr</hi> (H).</note> eu<expan>er</expan>e</l>
<l><hi>L</hi>awe is so lordlich  & loþ to make an<note>O.3.161: OC<hi>2</hi>CotF alone include <hi>an</hi>.</note> ende</l>
<l><hi>W</hi><seg>-</seg>outen p<expan>re</expan>sentis or pens  sche plesiþ wel fewe</l>
<l><hi>B</hi>arounes & burgeyses  sche bryngeþ in<seg>-</seg>to<note>O.3.163: OC<hi>2</hi> alone have <hi>in-to</hi> in place of <hi>in</hi>.</note> sorwe</l>
O.3.164KD.3.164
<l><hi>A</hi>nd al þe comunes<note>O.3.164: OC<hi>2</hi>F alone have the plural form.</note> i<expan>n</expan><seg>-</seg>to<note>O.3.164: OC<hi>2</hi> alone have <hi>in-to</hi> in place of <hi>in</hi>.</note> care  þat coueyten lyue in truþe</l>
<l><hi>F</hi>or clergye & coueytise  sche coupliþ to<seg>-</seg>gyderes</l>
<l><hi>Þ</hi>is is þe lijf of þat lady  now lord ȝyue hir sorwe</l>
<l><hi>A</hi>nd alle þat mayntenen hir men  meschau<expan>n</expan>ce hem be<seg>-</seg>tide</l>
O.3.168KD.3.168
<l><hi>F</hi>or pore men mowen haue no power  to pleyne he<expan>m</expan> þouȝ þei smerten<note>O.3.168: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>smerten</hi> in place of <hi>smerte</hi>.</note> .</l>
<milestone>fol. 12rI</milestone>
<l><hi>S</hi>ich a maystre is Mede  amongys men of goode</l>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne mornede Mede  & menede hir to þe kyng</l>
<l><hi>T</hi>o haue space to speke  spede if sche myȝte</l>
O.3.172KD.3.172
<l><hi>Þ</hi>e kyng grau<expan>n</expan>tede hir grace  wiþ a good wille</l>
<l><hi>E</hi>xcuse þee . if þ<expan>o</expan>u canst  I can no more seggen</l>
<l><hi>F</hi>or co<expan>n</expan>cience accuseþ þee  to congeye þee for eu<expan>er</expan>e</l>
<l><hi>N</hi>ay lord quod þat lady  leueþ hym þe werse</l>
O.3.176KD.3.176
<l><hi>W</hi>ha<expan>n</expan>ne ȝe witen wittirli  where þe wrong liggeþ</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>er</expan>e þat mescheef is greet  Mede may he<add>l</add>pe</l>
<l><hi>A</hi>nd þ<expan>o</expan>u knowist co<expan>n</expan>cience  I cam not to chyde</l>
<l><hi>N</hi>e depraue þi p<expan>er</expan>soone  wiþ a proude herte</l>
O.3.180KD.3.180
<l><hi>W</hi>el þou wost wernard  but if þ<expan>o</expan>u wilt gabbe</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>o</expan>u hast hanged on myn half  elleuene tymes</l>
<l><hi>A</hi>nd also gryped my gold  gyue it where þee likide</l>
<l><hi>A</hi>nd why þou wraþþist þee now  wondir me þinkiþ</l>
O.3.184KD.3.184
<l><hi>Ȝ</hi>it I may as I myȝte  menske þee wiþ ȝiftis</l>
<l><hi>A</hi>nd mayntene þi manhod  more þan þ<expan>o</expan>u knowist</l>
<l><hi>A</hi>c þ<expan>o</expan>u hast famed me foule  bifore þe kyng heer</l>
<l><hi>F</hi>or killede I neu<expan>er</expan>e no kyng  ne cou<expan>n</expan>ceylede þ<expan>er</expan><seg>-</seg>after</l>
O.3.188KD.3.188
<l><hi>N</hi>e dide as þou demest  I do it on þe kyng</l>
<l><hi>I</hi>n normau<expan>n</expan>dye was he not  noyed for my sake</l>
<l><hi>A</hi>c þ<expan>o</expan>u þi<seg>-</seg>self soþeli  schamedest hym ofte</l>
<l><hi>C</hi>rope in<seg>-</seg>to a caban  for cold of þi naylis</l>
O.3.192KD.3.192
<l><hi>W</hi>endist þ<expan>a</expan>t wynt<expan>er</expan>  wolde haue durid<note>O.3.192: OC<hi>2</hi> alone have <hi>durid</hi> in place of <hi>(y)last(ed)</hi>.</note> eu<expan>er</expan>e</l>
<l><hi>A</hi>nd dreddist to be deed  for a dym cloude</l>
<l><hi>A</hi>nd hyedest þee<note>O.3.194: OC<hi>2</hi> alone include <hi>þee</hi>.</note> homward  for hungre of þi wombe</l>
<l><hi>W</hi><seg>-</seg><add>oute</add> pite pilour  pore men þou robbedist</l>
O.3.196KD.3.196
<l><hi>A</hi>nd bare her bras at þi bak  to caleys to selle</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>er</expan>e I lafte wiþ my lord  his lijf for to saue</l>
<l><hi>I</hi> made hise men myry  & mornyng lettede</l>
<l><hi>A</hi>nd<note>O.3.199: OC<hi>2</hi> alone include <hi>And</hi>.</note> I baterede hem on þe bak  & boldede her hertis</l>
O.3.200KD.3.200
<l><hi>A</hi>nd dide <add>hem</add> hoppe for hope  to haue me at wille</l>
<l><hi>H</hi>adde I be marschal of<note>O.3.201: OC<hi>2</hi> alone lack <hi>his</hi> before <hi>men</hi>.</note> men  bi marie of heuene</l>
<l><hi>I</hi> durste haue leyd my lijf  & no lesse wed</l>
<l><hi>H</hi>e schulde haue be lord of þat lond  a lengþe & abrede</l>
O.3.204KD.3.204
<l><hi>A</hi>nd also kyng of þat kiþþe  his kyn for to helpe</l>
<l><hi>Þ</hi>e leest brolle of his blood  a barou<expan>n</expan>s pere</l>
<l><hi>C</hi>owardlich þ<expan>o</expan>u concience  cou<expan>n</expan>ceyledist hym þa<expan>n</expan>ne<note>O.3.206: YOC<hi>2</hi>M alone have <hi>þa<expan>n</expan>ne</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>þennes</hi>.</note></l>
<l><hi>T</hi>o leue his lordschip  for a litil syluer</l>
O.3.208KD.3.208
<l><hi>Þ</hi>at is þe richest rewme  þat reyn ou<expan>er</expan><seg>-</seg>houeþ</l>
<milestone>fol. 12vI</milestone>
<l><hi><hi>I</hi></hi>t bicomeþ to a kyng  þat kepeþ þe rewme</l>
<l><hi>T</hi>o ȝyue mede to men  þat myldelich<note>O.3.210: OC<hi>2</hi> alone have <hi>myldelich</hi>; all other beta witnesses have <hi>mekely</hi>.</note> hym s<expan>er</expan>uen</l>
<l><hi>T</hi>o alienys & to alle men  to honoure he<expan>m</expan> wiþ ȝiftes</l>
O.3.212KD.3.212
<l><hi>M</hi>ede makiþ hym beloued  & for a man holden</l>
<l><hi>E</hi>mp<expan>er</expan>ouris & Erles  & alle man<expan>er</expan>e lordis</l>
<l><hi>F</hi>or ȝiftes han ȝonge men  to renne & to ride</l>
<l><hi>Þ</hi>e pope & alle p<expan>re</expan>latis  p<expan>re</expan>sentis vnderfongen</l>
O.3.216KD.3.216
<l><hi>A</hi>nd meden men hem<seg>-</seg>seluen  to mayntene her lawis</l>
<l><hi>S</hi><expan>er</expan>uantis for her seruyse  we seen wel þe soþe</l>
<l><hi>T</hi>aken mede of her mayster<note>O.3.218: OC<hi>2</hi>LF alone have the singular form.</note>  as þei mowen acorde</l>
<l><hi>B</hi>egg<expan>er</expan>s for her biddyng  bidden men mede<note>O.3.219: A double solidus over each word indicates transposition of original <hi>mede men</hi>.</note></l>
O.3.220KD.3.220
<l><hi>M</hi>ynyst<expan>ra</expan>lis for her myrþe  mede þei asken</l>
<l><hi>Þ</hi>e kyng haþ mede of his mene<note>O.3.221: OC<hi>2</hi> alone have <hi>mene</hi> in place of <hi>men</hi>.</note>  to make pees in londe</l>
<l><hi>M</hi>en þat techen children  crauen of hem mede</l>
<l><hi>P</hi>reestis þat p<expan>re</expan>chen þe peple  to goode asken mede</l>
O.3.224KD.3.224
<l><hi>A</hi>nd masse<seg>-</seg>pens & her mete  at þe male<seg>-</seg>tymes<note>O.3.224: OC<hi>2</hi> alone have <hi>at þe male tymes</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>at þe meel tymes</hi>.</note></l>
<l><hi>A</hi>lle kyns crafti men  crauen mede for her p<expan>re</expan>ntises</l>
<l><hi>M</hi>archau<expan>n</expan>tis & mede  mote nede go to<seg>-</seg>gyderes</l>
<l><hi>N</hi>o wyȝt as I wene  wiþ<seg>-</seg>out mede may libbe</l>
O.3.228KD.3.228
<l><hi>Q</hi>uod þe <add>kyng to</add> co<expan>n</expan>cience  bi crist as me þinkeþ</l>
<l><hi>M</hi>ede is wel worþi  þe maystrie to haue</l>
<l><hi>N</hi>ay quod co<expan>n</expan>cience to þe kyng  & knelede to þe erþe</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>er</expan> arn two man<expan>er</expan>e of medis  my lord wiþ ȝoure leue</l>
O.3.232KD.3.232
<l><hi>Þ</hi>at oon . god of his grace  grau<expan>n</expan>tiþ in his blisse</l>
<l><hi>T</hi>o þoo þat wel wirchen  whyle þei been heer</l>
<l><hi>Þ</hi>e p<expan>ro</expan>pheet p<expan>re</expan>cheþ þ<expan>er</expan>of  & puttiþ<note>O.3.234: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>puttiþ</hi>; all other beta witnesses have <hi>putte</hi>.</note> it in þe sauter</l>
<l><foreign><hi><hi>D</hi><expan>omi</expan>ne q<expan>ui</expan>s h<expan>ab</expan>itabit in tabernac<expan>u</expan>lo tuo & c<expan>etera</expan></hi></foreign></l>
O.3.236KD.3.235
<l><hi>L</hi>ord who schal wonye i<expan>n</expan> þi wones  & wiþ þin holi seyntis</l>
<l><hi>O</hi>r resten in þine holy hillis  þis askeþ <hi>D</hi>auid</l>
<l><hi>A</hi>nd dauid assoyliþ it hym<seg>-</seg>self  as þe sauter telliþ</l>
<l><foreign><hi>Q</hi><expan>ui</expan> i<expan>n</expan>gredit<expan>ur</expan> s<expan>i</expan>n<expan>e</expan> mac<expan>u</expan>la  & op<expan>er</expan>at<expan>ur</expan> iusticia<expan>m</expan></foreign></l>
O.3.240KD.3.238
<l><hi>Þ</hi>oo þat entren of o colour  & of oon wille</l>
<l><hi>A</hi>nd <add>han</add> wrouȝt werkis  wiþ riȝt & wiþ resou<expan>n</expan></l>
<l><hi>A</hi>nd he þat ne vseþ not  þe lijf of vsure</l>
<l><hi>A</hi>nd enformeþ pore men  & pursueþ truþe</l>
O.3.244KD.3.241α
<l><foreign><hi><hi>Q</hi><expan>ui</expan> p<expan>e</expan>cunia<expan>m</expan> sua<expan>m</expan> no<expan>n</expan> dedit ad vsura<expan>m</expan> & mun<expan>er</expan>a s<expan>upe</expan>r <sic>i<expan>n</expan>nocente<expan>er</expan></sic><corr>i<expan>n</expan>ocent<expan>e[m]</expan></corr> amp; c<expan>etera</expan></hi></foreign></l>
<l><hi>A</hi>nd alle þat helpen þe i<expan>n</expan>nocent  & halt wiþ þe riȝtful</l>
<l><hi>W</hi><seg>-</seg>oute mede dooþ hem good  &<note>O.3.246: OC<hi>2</hi>F alone lack <hi>þe</hi> before <hi>truþe</hi>.</note> truþe helpiþ</l>
<l><hi>S</hi>ich man<expan>er</expan>e men my lord  schul haue þe first mede</l>
<hi><hi>Of god at</hi></hi><note>The box containing the catchwords is touched in red at the top right and bottom left corners.</note>
<milestone>fol. 13rI</milestone>
O.3.248KD.3.245
<l><hi>O</hi>f god at greet<note>O.3.248: GOC<hi>2</hi> alone lack an article or possessive pronoun before <hi>nede</hi>.</note> nede  wha<expan>n</expan>ne þei goon hennys</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>er</expan> is an<seg>-</seg><expan>er</expan> mede mesureles  þat mayst<expan>ri</expan>s desyren</l>
<l><hi>T</hi>o mayntene mysdoers  mede þei taken</l>
<l><hi>A</hi>nd þ<expan>er</expan>of seiþ þe sauter  in a salmes eend</l>
O.3.252KD.3.249
<l><foreign><hi>I</hi>n q<expan>uo</expan><expan>rum</expan> manib<expan>us</expan> i<expan>n</expan>iq<expan>ui</expan>tates su<expan>n</expan>t  dext<expan>ra</expan> eo<expan>rum</expan> repleta e<expan>st</expan> mun<expan>er</expan>ib<expan>us</expan></foreign></l>
<l><hi>A</hi>nd he þat gripeþ <del>þat</del><add>her</add> gold  so me god helpe</l>
<l><hi>S</hi>chal abie it bittirli  or þe book lyeþ</l>
<l><hi>P</hi>reestis & p<expan>er</expan>sou<expan>n</expan>s  þat plesyng desiren</l>
O.3.256KD.3.253
<l><hi>Þ</hi>at taken mede & money  for messis þat þei syngen</l>
<l><hi>T</hi>aken her mede heer  as Matheu vs telliþ<note>O.3.257: HmOC<hi>2</hi>F alone have <hi>telliþ</hi> in place of <hi>techeþ</hi>.</note></l>
<l><foreign><hi><hi>A</hi>men <add>amen</add> recep<expan>er</expan>u<expan>n</expan>t m<expan>er</expan>cedem sua<expan>m</expan></hi></foreign></l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t laboreris & low folk  taken of her mayst<expan>ri</expan>s</l>
O.3.260KD.3.256
<l><hi>I</hi>t is no man<expan>er</expan>e mede  but a mesurable hyre</l>
<l><hi>I</hi>n marchau<expan>n</expan>dise is no mede  I may it wel auowe</l>
<l><hi>I</hi>t is a p<expan>er</expan>mutac<expan>i</expan>ou<expan>n</expan> aperteli  a penyworþ for an<seg>-</seg><expan>er</expan></l>
<l><hi>A</hi>c reddist þ<expan>o</expan>u neu<expan>er</expan>e <foreign>Regu<expan>m</expan></foreign>  þ<expan>o</expan>u recreyed mede</l>
O.3.264KD.3.260
<l><hi>W</hi>hy þe ve<expan>n</expan>iaunce fel on saul  & on hise children</l>
<l><hi>G</hi>od sente to saul  bi samuel þe p<expan>ro</expan>phete</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t agag <del>&</del><add>of</add> amalek  & al his peple after</l>
<l><hi>S</hi>chulden dye for a dede  þat doon hadde<expan>n</expan><note>O.3.267: O alone has the form <hi>hadde<expan>n</expan></hi> in place of <hi>hadde</hi>.</note> her eldris</l>
O.3.268KD.3.264
<l><hi>F</hi>or<seg>-</seg>þi seyde samuel to saul  god hym<seg>-</seg>self hotiþ <note>O.3.268: In the right margin of this line occurs the first of many marginal crosses, this one slanting and about three characters in height. The hand responsible cannot be identified with certainty, but resembles hand 3.</note></l>
<l><hi>Þ</hi>ee to<note>O.3.269: HmOC<hi>2</hi> alone include <hi>to</hi> before <hi>be</hi>.</note> be buxu<expan>m</expan> at his biddyng  &<note>O.3.269: OC<hi>2</hi>H alone include <hi>&</hi> before <hi>his</hi>.</note> his wille<note>O.3.269: OH alone lack <hi>to</hi> before <hi>fulfille</hi>.</note> fulfille</l>
<l><hi>W</hi>ende to amalek wiþ þin oost  & what þ<expan>o</expan>u fyndist þ<expan>er</expan>e . slee it</l>
<l><hi>B</hi>ernes & beestis  brenne hem to dede</l>
O.3.272KD.3.268
<l><hi>W</hi>ydewis & wyues  wo<expan>m</expan>men & children</l>
<l><hi>M</hi>ebles & vnmebles  & al þat þ<expan>o</expan>u myȝte fynde</l>
<l><hi>B</hi>renne it . bere it not awey  be it neu<expan>er</expan>e so riche</l>
<l><hi>F</hi>or Mede nor for money  loke þ<expan>o</expan>u distroye it</l>
O.3.276KD.3.272
<l><hi>S</hi>pille it & spare it not  þ<expan>o</expan>u schalt spede þe better</l>
<l><hi>A</hi>nd for he coueytide her catel  & þe kyng sparede</l>
<l><hi>F</hi>orbare hym & hise beestis boþe  as þe bible witnessiþ</l>
<l><hi>O</hi>þ<expan>er</expan><seg>-</seg>wise þan he was  warned . of þe p<expan>ro</expan>feet</l>
O.3.280KD.3.276
<l><hi>G</hi>od seyde to samuel  þ<expan>a</expan>t saul schulde dye</l>
<l><hi>A</hi>nd al his seed for þat sy<expan>n</expan>ne  schenfullich ende</l>
<l><hi>S</hi>wich a mescheef mede made  saul þe kyng to haue</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t god hatede hym for eu<expan>er</expan>e  & alle hise eires after</l>
O.3.284KD.3.280
<l><hi>Þ</hi>e <foreign>culo<expan>rum</expan></foreign> of þis caas  kepe I not to schewe</l>
<l><hi>O</hi>n auenture it noyede men  noon eend wolde<note>O.3.285: OC<hi>2</hi> alone have <hi>wolde</hi> in place of <hi>wol</hi>.</note> I make</l>
<l><hi>F</hi>or so is þis world went  wiþ hem þat han power</l>
b <supplied>1</supplied><note>O.3.286: This quire signature is almost entirely illegible, having been cropped off except for the top of the <b>.</note>
<milestone>fol. 13vI</milestone>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t who<seg>-</seg>so seiþ hem soþes  is sunnest I<seg>-</seg>blamed</l>
O.3.288KD.3.284
<l><hi>I</hi> concience knowe þis  for kynde witt me tauȝte it<note>O.3.288: OC<hi>2</hi> alone place <hi>it</hi> at the end of the line; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>me yt taughte</hi>.</note></l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t resou<expan>n</expan> schal regne  & rewmes gou<expan>er</expan>ne</l>
<l><hi>A</hi>nd riȝt as agag hadde  happe schul su<expan>m</expan>me</l>
<l><hi>S</hi>amuel schal slee hym  & saul schal be blamed</l>
O.3.292KD.3.288
<l><hi>A</hi>nd dauid schal be diademed  & daunten hem alle</l>
<l><hi>A</hi>nd oon cristen kyng  kepen hem alle</l>
<l><hi>S</hi>chal no more Mede be mayst<expan>er</expan>  as sche is nouþe</l>
<l><hi>A</hi>c loue & lownesse  & lewte to<seg>-</seg>gyderis</l>
O.3.296KD.3.292
<l><hi>Þ</hi>eise schul be mayst<expan>ri</expan>s on moold  truþe to saue</l>
<l><hi>A</hi>nd who<seg>-</seg>so trespasseþ aȝeyn truþe  or takiþ aȝeyn his wille</l>
<l><hi>L</hi>ewte schal doo hym lawe  & no lijf ellis</l>
<l><hi>S</hi>chal no seriaunt for her s<expan>er</expan>uyse  were a silken howue</l>
O.3.300KD.3.296
<l><hi>N</hi>e no pelure in his cloke  for pledyng at þe barre</l>
<l><hi>M</hi>ede of mysdoeris  makiþ many lordis</l>
<l><hi>A</hi>nd ou<expan>er</expan><del>londis</del><add>lordis<note>O.3.302: A solidus/punctus above <hi>londis</hi> and above marginal <hi>lordis</hi> indicate substitution. The uncorrected reading is shared with C<hi>2</hi>.</note></add> lawes  ruliþ þe rewmys</l>
<l><hi>A</hi>c kynde loue schal come ȝet  & co<expan>n</expan>cience to<seg>-</seg>gyderes</l>
O.3.304KD.3.300
<l><hi>A</hi>nd make of lawe a laborer  swich loue schal arise</l>
<l><hi>A</hi>nd swich a pees amonge þe peple  & a p<expan>ar</expan>fiȝt truþe</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t Iues schul wene in her witt  & waxe wondir glad</l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t Moyses or Messye  be comen in<seg>-</seg>to þis erþe</l>
O.3.308KD.3.304
<l><hi>A</hi>nd haue wondir in her hertis  þ<expan>a</expan>t men been so trewe</l>
<l><hi>A</hi>lle þat beren basalard  brode swerd or launce</l>
<l><hi>A</hi>x oþer hachet or any wepene ellis<note>O.3.310: A cross appears in the left margin of ll. 309-310.</note></l>
<l><hi>S</hi>chal be demed to þe deþ  but if he do it smyþe<note>O.3.311: OC<hi>2</hi>C alone have <hi>smyþe</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>smyþye</hi>.</note></l>
O.3.312KD.3.308
<l><hi>I</hi>n<seg>-</seg>to sikil or to syþe  to schar or to culter</l>
<l><foreign><hi>C</hi>onflabu<expan>n</expan>t gladios suos in vom<expan>er</expan>es</foreign></l>
<l><hi>I</hi>ch man to pleye wiþ a plow  pikeys or spade</l>
<l><hi>S</hi>pynne or sprede dung  or spille hy<expan>m</expan>self wiþ sleuþe</l>
O.3.316KD.3.311
<l><hi>P</hi>reestis & p<expan>er</expan>sounes  wiþ <foreign>placebo</foreign> to hunte</l>
<foreign>. n<expan>ota</expan> .</foreign> <lb/>
<hi>huntynge <lb/>
curatis</hi>
.<note>O.3.317: The rubric is divided after <foreign><hi>nota</hi></foreign> and <hi>huntynge</hi>, so that it appears as three lines.</note>
<l><hi>A</hi>nd dynge vp<seg>-</seg>on dauid  ich <add>a</add> day til euen </l>
<l><hi>H</hi>untynge or haukyng  if any of hem vse</l>
<l><hi>H</hi>is boost of his benefice  worþ bynome hym after</l>
O.3.320KD.3.315
<l><hi>S</hi>chal neiþ<expan>er</expan> kyng ne knyȝt  cunstable ne meyr</l>
<l><hi>O</hi>u<expan>er</expan><seg>-</seg>lede þe comune  ne to þe court sompne</l>
<l><hi>N</hi>e putte hem in panel  to do hem plyȝte her truþe</l>
<l><hi>B</hi>ut after þe dede þat is doon  oo doom schal rewarde</l>
O.3.324KD.3.319
<l><hi>M</hi>ercy or no mercy  as truþe wole acorde</l>
<l><hi>K</hi>yngys court & comune court  consistorie & chapitle</l>
<milestone>fol. 14rI</milestone>
<l><hi>A</hi>l schal be but o court  & o barou<expan>n</expan> be iustise</l>
<l><hi>Þ</hi>a<expan>n</expan>ne worþ trewe tunge a tidy man  þat tenede me neu<expan>er</expan>e</l>
O.3.328KD.3.323
<l><hi>B</hi>ataylis schul noon be  ne no man bere wepen</l>
<l><hi>A</hi>nd <add>what</add> smyþ þat any smyþeþ  be smyten þ<expan>er</expan><seg>-</seg>wiþ to deþe</l>
<l><foreign><hi><hi>N</hi>on leuabit gens <expan>con</expan><expan>tra</expan> gente<expan>m</expan> gladiu<expan>m</expan></hi></foreign><note>O.3.330: OC<hi>2</hi>FH alone lack <foreign><hi>& c<expan>etera</expan></hi></foreign> at the end of this line.</note></l>
<l><hi>A</hi>nd er þis fortune falle  fynde men schul þe werst</l>
O.3.332KD.3.326
<l><hi>B</hi>i sixe su<expan>n</expan>nes & a schippe  & half a scheef of arwes</l>
<l><hi>A</hi>nd þe mydele of a mone  schal make þe Iues to turne</l>
<l><hi>A</hi>nd sarasenys for þat syȝt  schul synge . <foreign>Gl<expan>or</expan>ia i<expan>n</expan> excelsis</foreign></l>
<l><hi>F</hi>or . Machometh & Mede  myshappe schul þat tyme</l>
O.3.336KD.3.330
<l><hi>F</hi>or . <foreign><hi>melius est bonu<expan>m</expan> nomen  q<expan>uam</expan> diuicie multe</hi></foreign></l>
<l><hi>A</hi>lso wroþ as þe wiynd  wex Mede in a whyle</l>
<l><hi>I</hi> can no latyn quod sche  clerkis woten<note>O.3.338: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>woten</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>wote</hi>.</note> þe soþe</l>
<l><hi>S</hi>ee what salomon seiþ  in sapience bokis</l>
O.3.340KD.3.334
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t he þat<note>O.3.340: Cr<hi>23</hi>OC<hi>2</hi> alone have <hi>Þ<expan>a</expan>t he þat</hi>; variants include <hi>That þei that</hi> (WHCr<hi>1</hi>GB), <hi>they that</hi> (Hm), <hi>þat þei</hi> (H), <hi>That hij that</hi> (YCLMR), and <hi>Of hem þat</hi> (F).</note> ȝyueþ ȝiftes  þe victorie wynneþ</l>
<l><hi>A</hi>nd myche worschip hadde þ<expan>er</expan>wiþ  as holi writ telliþ</l>
<l><foreign><hi><hi>H</hi>onorem adquiret  qui dat mun<expan>er</expan>a & c<expan>etera</expan></hi></foreign></l>
<l><hi>I</hi> leue wel lady quod concience  þ<expan>a</expan>t þi latyn be trewe</l>
O.3.344KD.3.338
<l><hi>A</hi>c þ<expan>o</expan>u art like a lady  þat redde a lessou<expan>n</expan> ones</l>
<l><hi>W</hi>as <foreign><hi>O<expan>mn</expan>ia p<expan>ro</expan>bate</hi></foreign>  & þat plesede hir herte</l>
<l><hi>F</hi>or þat lyne . was<note>O.3.346: OC<hi>2</hi> alone lack <hi>no</hi> before <hi>leng<expan>er</expan></hi>.</note> leng<expan>er</expan>  at þe leues eend</l>
<l><hi>H</hi>adde sche lokid þat oþ<expan>er</expan> half  & þe leef turned</l>
O.3.348KD.3.342
<l><hi>S</hi>che schulde haue founden fele wordis  folwynge þ<expan>er</expan><seg>-</seg>after</l>
<l><foreign><hi><hi>Q</hi>uod bonu<expan>m</expan> est tenete</hi></foreign>  truþe þat text made</l>
<l><hi>A</hi>nd so ferde ȝe madame  ȝe coude no more fynde</l>
<l><hi>Þ</hi>oo ȝe lokede on sapience  sittynge in ȝoure studie</l>
O.3.352KD.3.346
<l><hi>Þ</hi>is text þat ȝe han told  were good for lordis</l>
<l><hi>A</hi>c ȝow faylede a cu<expan>n</expan>nynge clerk  þat couþe þe leef haue t<expan>ur</expan>nyd<note>O.3.353: A solidus/punctus above <hi>turnyd</hi> accompanied by a caret/punctus in the right margin mark it for deletion.</note></l>
<l><hi>A</hi>nd if ȝe seke sapience eft  fynde schul ȝe þat folewiþ</l>
<l><hi>A</hi> ful teneful text  to hem þat taken Mede</l>
O.3.356KD.3.350
<l><hi>A</hi>nd þat is <foreign><hi>A<expan>n</expan>i<expan>m</expan>am aute<expan>m</expan> aufert accipientiu<expan>m</expan> & c<expan>etera</expan></hi></foreign></l>
<l><hi>A</hi>nd þat is þe tayl of þe text  of þat þat ȝe scheweden<note>O.3.357: O alone has the form <hi>scheweden</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>shewed</hi>.</note></l>
<l><hi>Þ</hi><expan>a</expan>t þouȝ we wynne worschip  & wiþ Mede haue victorie</l>
<l><hi>Þ</hi>e soule þat þe soude takiþ  bi so myche is bounden<note>O.3.359: OC<hi>2</hi> alone have the form <hi>bounden</hi>; most <hi>B</hi> manuscripts have <hi>bound</hi>.</note>.</l>
</div1>
MED